...

Nejnovější články

Novela Zákona o obchodních korporacích – díl 1

Novela Zákona o obchodních korporacích – díl 1 Dva důležité body novely zákona o obchodních korporacích, které by neměly uniknout pozornosti hned na začátku účinnosti novely Dne 01. 01. 2021 se stala účinná novela zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích...

číst více

Limity výhrady soupisu v dědickém řízení

Limity výhrady soupisu v dědickém řízení Mnoho dědiců je v případě řízení o pozůstalosti přesvědčeno, že pokud učiní tzv. výhradu soupisu (§ 1706 o.z.), nebudou povinni hradit případné dluhy zůstavitele, které převyšují cenu dědicem nabytého dědictví. Pro začátek je...

číst více

Výživné pro neprovdanou matku

Výživné pro neprovdanou matku Každému nemusí být známa skutečnost, že v případě narození dítěte nenáleží výživné pouze tomuto dítěti, ale může ho požadovat i neprovdaná matka. Vedle tohoto nároku má ještě matka právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a...

číst více

Odpovědnost za skryté vady nemovitostí a jejich reklamace

Odpovědnost za skryté vady nemovitostí a jejich reklamace Co je skrytá vada:Skrytá vada je taková vada nemovitosti, která existovala již v době převzetí nemovitosti kupujícím, ale vyšla najevo dodatečně, tedy nebyla při koupi zřejmá a projevila se teprve později při...

číst více

Úroky z výživného

Úroky z výživného Novelou zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, lze od loňského roku požadovat po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, také zaplacení úroku z prodlení. Úrok lze požadovat pouze za úroky vzniklé od doby účinnosti...

číst více