...

Náš tým

advokatky_team

JUDR. Vladimíra Pajerová

ADVOKÁTKA – ZAKLÁDAJÍCÍ PARTNER

E-mail
pajerova@advokatky.cz

Telefon
+420 603 222 600

Mgr. Jana Sedláčková

ADVOKÁTKA – PARTNER

E-mail
sedlackova@advokatky.cz

Telefon
+420 776 821 682

Mgr. Veronika Železňáková

TRVALE SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁTKA

E-mail
zeleznakova@advokatky.cz

Telefon
+420 736 787 480

Mgr. Lenka Slámová

TRVALE SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁTKA

E-mail
slamova@advokatky.cz

Telefon
+420 736 753 340

Mgr. Michaela Hošková

TRVALE SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁTKA

E-mail
hoskova@advokatky.cz

Telefon
+420 736 753 340

Mgr. Jana Melezínková

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA

E-mail
melezinkova@advokatky.cz

Telefon
+420 737 282 972

Mgr. Jana Mlejnková

PRÁVNÍK

E-mail
mlejnkova@advokatky.cz

Telefon
+420 737 282 973

Mgr. Jitka Černá

PRÁVNÍK

E-mail
cerna@advokatky.cz

Telefon
+420 734 319 323

Ing. Kateřina Jarošová

ÚČETNÍ

E-mail
finance@advokatky.cz

Telefon
+420 603 155 732

Bc. Anna Cukrová

RECEPČNÍ

E-mail
recepce@advokatky.cz

Telefon
+420 604 263 587

advokatky_pajerova

Profesi advokátky se věnuji dlouho, vidím vývoj advokacie v čase a stále ji považuji za přitažlivou a pestrou. Naplňuje mne, když pomohu vyřešit problém, zajistím hladký průběh nepříjemné transakce, rozptýlím obavy. Baví mě organizačně a právně sjednotit do posledního detailu proces, ve kterém přijdou strany s rozdílnými, i protichůdnými představami a postupně nacházíme ideální řešení. Mé znalosti ekonomických aspektů a daňové problematiky klientům ukáží nezbytné souvislosti.

JUDr. Vladimíra Pajerová

 

Zakládající partnerka kanceláře
Advokátka

Telefon
+420 603 222 600

Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, (rigorózní zkouška, 1985, JUDr.)

Členství
Česká advokátní komora
Hospodářská komora hlavního města Prahy (HKP)
Nizozemská obchodní komora
Kanadská obchodní komora
APRSF – Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů
CWLA – České sdružení žen právniček

Specializace
Svěřenské fondy, správa rodinného majetku.
Komplexní právní pomoc při akvizicích, řízení a správě obchodních korporací, likvidace společností.
Právo nemovitostí.
Obchodně právní smlouvy.

Jazyky
Čeština
Angličtina
Ruština
Srbština
Chorvatština
Slovenština

advokatky_sedlackova

Advokacie je pro mne naplňující poslání a neustálá výzva. Sleduji nejnovější trendy a využívám je ve prospěch klientů. V kauzách tak zúročím nejen zkušenosti ze své dlouholeté advokátní praxe, ale nabídnu i nové možnosti.  U našeho týmu oceňuji preciznost, rychlost a schopnost orientovat řešení případů na praktickou stránku. V kauzách mého „srdcového“ rodinného práva vnímám vysokou citlivost záležitostí a vím, že právě zde moje jistota i zkušenost hraje pro klienta zásadní roli.

Mgr. Jana Sedláčková

Partnerka kanceláře
Advokátka

Telefon
+420 776 821 682

Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Palackého, Právnická fakulta (absolvent, 2007, Mgr.)
Mediace a mediační techniky – CMI (abs. 2022)

Akreditovaný Kurz rodinné mediace – CMI (abs.2023)

Členství
Česká advokátní komora
Unie rodinných advokátů
Spolek rodinněprávních a opatrovnických soudců

Specializace
Rodinné právo, partnerské a manželské vztahy, rozvody, děti, výživné.
Komplexní právní pomoc při akvizicích, řízení a správě obchodních korporací.
Právo nemovitostí, problematika smluv o dílo, podpora nejen developerů.
Občanskoprávní litigace.
Dědické právo.

Jazyky
Čeština
Němčina
Angličtina

advokatky_zeleznakova

S každým klientem přichází i jeho životní příběh. I proto je můj přístup ke klientům veskrze osobní. Vždy se snažím naslouchat jejich potřebám, ztotožnit se s jejich představou a tu pak promítnout do správných paragrafů. Právní pomoc beru více jako poslání než jako klasickou práci. Advokacie mne pohltila již na praxi při studiích a vím, že jí zůstanu věrná. Velmi si zakládám na čestném a poctivém jednání s klientem.

Mgr. Veronika Železňáková

Trvale spolupracující advokátka

Telefon
+420 736 787 480

Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (absolvent, 2010, Mgr.)

Členství
Česká advokátní komora
APRSF – Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů

Specializace
Kompletni právní pomoc při akvizicích, řízení a správě obchodních korporací.

Právo nemovitostí.
Závazkové smluvní právo.
Likvidace obchodních korporací.
Insolvenční právo a problematika oddlužení.
Svěřenské fondy.
Nadace a nadační fondy.
Občanskoprávní litigace.

Jazyky
Čeština
Angličtina

advokatky_slamova

Efektivní přístup v zájmu klienta je pro mě vždy prioritou. Vztahy s klienty stavím na otevřenosti a důvěře. Již dávno jsem pochopila, že individuální potřeby klientů nemají vzorová řešení. S tím také přistupuji ke každému jednotlivému případu, ať už se jedná o rodinný spor či obchodní záležitost.

Mgr. Lenka Slámová

Trvale spolupracující advokátka

Telefon
+420 736 753 340

Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Palackého (absolvent, 2017, Mgr.)

Specializace
Závazkové smluvní právo a s tím související sporná agenda (vymáhání pohledávek vč. případného soudního řízení).
Rodinné právo, partnerské a manželské vztahy, rozvody, děti, výživné.
Kompletní právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a implementace nařízení GDPR.
Pracovní právo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele.
Komplexní právní pomoc při akvizicích, řízení a správě obchodních korporací.
Právo nemovitostí.

Jazyky
Čeština
Angličtina
Francouzština

advokatky_slamova

Původ slova advocatus neboli přivolaný (fr.) pro mě výborně vyjadřuje mou roli ve Vašem příběhu. V profesionální praxi vyhledávám osobní rozměr. Chci, aby poskytnutí právní služby pro Vás bylo opravdovou pomocí. Odpovědně vážím všechny detaily a důsledky řešení. Případ nikdy neberu jako rutinu. Ať už se jedná o obchodní záležitost nebo rodinnou situaci, právo je především o lidech, a tak ke kauzám také přistupuji. Efektivně, individuálně, citlivě.

„Uprostřed každého problému se nachází příležitost.“ – Albert Einstein

Mgr. Michaela Hošková

Trvale spolupracující advokátka

Telefon
+420 736 753 340

Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Palackého (absolvent, 2012, Mgr.)

Členství
Česká advokátní komora
Bílý kruh bezpečí, z. s.

Specializace
Rodinné právo, partnerské a manželské vztahy, rozvody, děti, výživné
Trestní právo
Insolvenční právo
Náhrada škody
Závazkové smluvní právo
Pojistné právo

Jazyky
Čeština
Angličtina

advokatky_melezinkova

Každý klient je osobnost a každá kauza je příběh sám o sobě. Jsem ráda, když mohu sledovat a právně zastřešit celou kauzu od začátku až do konce. Klienty průběžně informuji o stavu jejich případu a to tak, aby plně porozuměli a abych je příliš nezatížila právnickou terminologií.

Mgr. Jana Melezínková

Advokátní koncipientka

Telefon
+420 737 282 972

Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Palackého (absolvent, 2020, Mgr,)

Specializace
Závazkové smluvní právo a s tím související sporná agenda (vymáhání pohledávek vč. případného soudního řízení).
Právo nemovitostí.
Rodinné právo, partnerské a manželské vztahy, rozvody, děti a výživné.
Pracovní právo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele.
Komplexní právní pomoc při akvizicích, řízení a správě obchodních korporací.

Jazyky
Čeština
Angličtina
Němčina

advokatky_mlejnkova

V právnické práci nevidím jen striktní paragrafy, ale i kombinaci obchodu, psychologie, dobré verbální vybavenosti, logiky a všímavého úsudku. Kromě právnických činností pomáhám organizovat chod naší kanceláře tak, aby vše dohromady fungovalo efektivně a bez časových ztrát. Pro kancelář pracuji již řadu let a těší mne věrnost našich klientů, kteří se k nám vrací.

Mgr. Jana Mlejnková

Právník

Telefon
+420 737 282 973

Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (absolvent 2001, Mgr.)

Specializace
Právo nemovitostí.
Vymáhání pohledávek.
Exekuce, aukce.

Jazyky
Čeština
Angličtina

advokatky_cerna

I když se jako právník nevěnuji přímo advokacii, zůstala jsem u oborů práva, které mám ráda a v nichž mě práce těší. Klientům se snažím věcně poradit a hledat řešení, které neprodlužuje spory s protistranou. S většinou klientů se známe řadu let a právě vztahů důvěry si velmi cením.

Mgr. Jitka Černá

Právník

Telefon
+420 734 319 323

Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (absolvent 1997, Mgr.)

Specializace
Obchodní právo.
Občanské smlouvy.
Vymáhání pohledávek.

Jazyky
Čeština
Angličtina

advokatky_jarosova

Vědomosti z oblasti financí a účetnictví zúročuji jak při chodu kanceláře, tak při poskytování služeb klientům, z nichž řada potřebuje propojit rady právní s poradenstvím ekonomickým a daňovým. Svůj obor mám ráda, kombinuje přesnost čísel s příběhy za nimi schovanými a rozhodně není nudný.

Ing. Kateřina Jarošová

Účetní

Vzdělání
Vysoká škola podnikání a práva (absolvent 2007, Ing.)

Specializace
Daňové právo.
Vymáhání pohledávek.

Jazyky
Čeština
Angličtina
Ruština

advokatky_jarosova

Jako studentka právnické fakulty Masarykovy univerzity si cením možnosti být součástí fungující advokátní kanceláře, která mi nabízí příležitost se dále vzdělávat a prohlubovat svoje profesní znalosti v týmu. Advokacie je nesmírně různorodým povoláním, zahrnujícím prakticky všechny představitelné oblasti práva a zároveň je neoddělitelně spjatá s pomocí klientům.  Řešit jejich radostné i méně radostné životní situace je pro mne dobrou praxí a ráda bych se v tomto směru dále rozvíjela a zdokonalovala.

S radostí se starám nejen o administrativní chod kanceláře, ale i o to, aby naši klienti měli pohodlí a potěším je vždy přítomným úsměvem či šálkem dobré kávy.

 

Bc. Anna Oplová

Recepční/Asistentka

Vzdělání
Masarykova Univerzita v Brně, obor právo a právní věda (2019 – dosud)

Česká zemědělská univerzita v Praze (absolvent 2019, Bc.)

Specializace
Administrativa

Jazyky
Čeština
Angličtina