...

Odměny

Jak je to s účtováním našich sazeb a několik informací pro vás, abyste neměli obavy z nečekaných výdajů:

Prvních 20 minut konzultace je u nás poskytováno zdarma.

To je bonus, který nabízíme všem a který je vaší velkou výhodou. Dohodneme-li se na převzetí případu, potom:

  1. Můžeme si stanovit hodinovou sazbu, ta je nejobvyklejší, pro vás srozumitelná a vždy vidíte spolu s fakturou přesné vyúčtování. Služby administrativního charakteru, které kancelář vykoná při vašem případu jsou pak fakturovány obvykle ve výši 30% hodinové sazby.
  1. Měsíční paušál: Je-li naše spolupráce dlouhodobější, můžete si sjednat měsíční paušál s přesně nastavenými parametry. S paušálem vždy dosáhnete na řadu výhod, které do balíčku služeb zahrneme. Optimálně ho nastavíme podle vzájemné dohody.
  1. Zvýhodněná hodinová sazba: tato sazba je stanovena v našich speciálních programech, kterými podporujeme konkrétní právní projekty kanceláře. Jedním z nich je například program podpory začínajících podnikatelů nebo dříve realizované programy zvýhodněných sazeb u případů insolvence.
  1. Vzory, úkony a jednorázové právní záležitosti: Víte jistě, že potřebujete od advokáta pouze jeden konkrétní úkon, jeden konkrétní vzor, přípravu jedné listiny a že žádné další služby nebudou požadovány? Můžeme se dohodnout dopředu na pevné odměně, která obsáhne předpokládanou časovou náročnost úkonu. Tuto sjednanou výši pak ve vyúčtování nepřekročíme.
  1. VIP – můžete mít zcela exkluzivní VIP balíček služeb, který v daném měsíčním paušálu zahrnuje dohodnutý počet hodin, plný servis, nejvyšší prioritu při zpracování Vašich kauz, což povede k rychlým výstupům, full-time advokáta s možností kontaktovat ho kdykoliv telefonicky, expresní lhůty.

Klienti jsou před započetím spolupráce žádáni o úhradu zálohy na právní služby.

Cena za naše právní služby bude stanovena po zjištění bližších informací a rozsahu požadované služby.

Klienti jsou o rozsahu našich úkonů vždy informováni. Připravený nebo navržený krok činíme s vědomím klienta a ten má možnost kdykoliv mít přehled o stavu čerpání jeho záloh či vývoji nákladů.

Tarifní a podílová odměna: Jen ve výjimečných případech si sjednáváme odměnu, určenou např. procentem z vymožené částky či z hodnoty předmětu sporu nebo odměnu danou vyhláškou, tzv. advokátním tarifem.

Jsme plátci DPH.

Nejste rozhodnuti, jak si v ceníku vybrat? Rádi Vám pomůžeme. Nastavit rozumné finanční podmínky spolupráce je pro klienty klíčové a způsob odměny lze měnit dohodou.