...

Novela Zákona o obchodních korporacích – díl 2

Níže vám přinášíme další novinky z oblasti korporátního práva, které jsou účinné od 01. 01. 2021.

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce je smlouva mezi společností a členem jejího voleného orgánu. Nově je stanoveno, že pokud smlouvu o výkonu funkce neschválí nejvyšší orgán společnosti, smlouva nenabývá účinnosti
Jestliže je smlouva o výkonu funkce schválena, stává se účinnou ke dni jejího uzavření nebo ke dni vzniku funkce člena voleného orgánu, záleží na tom, který z těchto dnů nastal později.Smlouva o výkonu funkce je upravena v ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Odstoupení z funkce

Novela přinesla také změnu ust. § 58 zákona o obchodních korporacích, která se týká účinnosti odstoupení z funkce člena voleného orgánu společnosti.
Nyní zaniká funkce v okamžiku, kdy předmětné odstoupení projedná nebo měl projednat orgán, který člena voleného orgánu zvolil, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno, že postačí, že odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je odstupující člen členem.
Pokud odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, pokud příslušný orgán neschválí jiný okamžik zániku funkce.

Další díly seriálu článků k novele ZOK budou brzy následovat. Zaměříme se i na upozornění na lhůty k nutnosti implementace změn.

Pokud se již nyní chcete poradit o tom, jaké dopady má novela právě na vaši společnost, jsme zde pro vás.

Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.