...

Náklady při cestování za dítětem na delší vzdálenosti jsou povinni nést oba rodiče rovnoměrně

Ústavní soud reaguje ve svém nálezu I. ÚS 2996/17 ze dne 29.05.2018 na situaci, kdy se rodič, jemuž bylo svěřeno do péče dítě, odstěhuje z původního místa bydliště do větší vzdálenosti. Druhý z rodičů, který tuto situaci nemůže nijak ovlivnit, se tak dostává do slabšího postavení. Nejedná se přitom pouze o finanční stránku věci, ale také o čas strávený cestováním.
Dle nálezu Ústavního soudu musí obecné soudy takovou situaci nutně zohlednit v rozhodnutí o úpravě styku či vyživovací povinnosti.
Náklady spojené s cestováním na větší vzdálenost by tak nově měli nést rovnoměrně oba rodiče. Případně by mělo dojít k úpravě styku s nezletilým a to tak, že rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do péče, je povinen jej předat ke styku v místě bydliště druhého z rodičů. K následnému předání dítěte zpět by pak mělo dojít v místě bydliště rodiče, kterému je svěřeno do péče. Tím bude docíleno rovnováhy při realizaci styku s dítětem a zátěž nebude přenesena pouze na jednoho z rodičů.

Naše advokátní kancelář je připravena Vám poskytnout právní pomoc i v oblasti rodinného práva. V případě potřeby nás proto kontaktujte.

Mgr. Markéta Chovancová, advokátní koncipientka

AK Pajerová s.r.o.

28.08.2018