...

Šance jak zamezit trestní odpovědnosti u právnických osob – mějte svůj etický kodex

Městský soud v Praze zastavil v únoru 2017 trestní stíhání proti společnosti podezřelé ze spáchání trestného činu. A důvod? Společnost měla vlastní etický kodex.

Dnes se může právnická osoba dopustit všech trestných činů uvedených ve zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, až na ty vymezené v ust. § 7 Zákona o odpovědnosti právnických osob. Do výčtu spadají jak úmyslné, tak nedbalostní trestné činy.

Právnické osoby ovšem mohou zamezit vlastní trestní odpovědnosti za spáchání jinak protiprávního činu, a to zejména prostřednictvím vhodně nastavených vnitřních pravidel- tzv. compliance program.

Ten obsahuje minimálně pravidla proti

– nekalosoutěžnímu jednání

– korupci

– všem formám diskriminace na pracovišti.

Zároveň se týkají problematiky BOZP a nakládání s daty včetně osobních údajů.

Máte již svůj compliance program?