...

Ochrana bydlení a domácnosti „opuštěného“ manžela

Rozhodl se manžel (či manželka), že odejde ze společného domova, sbalil kufry a v západu slunce zamířil do zdánlivě zářné budoucnosti v novém útočišti? Proč ne, jen by měl vědět, že už není tak lehké vrátit se zpět. I přesto, že po odchodu jednoho...

ZRUŠENÍ A ZÁNIK PRÁVNICKÉ OSOBY S LIKVIDACÍ

Pokud uvažujete o ukončení činnosti právnické osoby, která již neplní funkci, pro kterou byla založena, nabízí se možnost její ukončení likvidací. Likvidace začíná rozhodnutím o zrušení společnosti (právnické osoby) a vstupu do likvidace. Právnická osoba pak zaniká ke...