...

ZRUŠENÍ A ZÁNIK PRÁVNICKÉ OSOBY S LIKVIDACÍ

Pokud uvažujete o ukončení činnosti právnické osoby, která již neplní funkci, pro kterou byla založena, nabízí se možnost její ukončení likvidací. Likvidace začíná rozhodnutím o zrušení společnosti (právnické osoby) a vstupu do likvidace. Právnická osoba pak zaniká ke...

Tohle si musíte při uzavírání obchodních smluv pohlídat

Tohle si musíte při uzavírání obchodních smluv pohlídat Jednáte s obchodním partnerem ohledně uzavření smlouvy osobně?Je u Vás zvyklostí, že smlouvy uzavíráte při takovém osobním jednání ústně či dokonce konkludentně, tj. např. podáním ruky?Že s tím nikdy dříve nebyl...