...

Promlčení výživného

Možná jste se již někdy nechali uklidnit poněkud zavádějící informací, že výživné se nepromlčuje anebo jste na tuto větu narazili přímo v občanském zákoníku. To obecně vyvolává poněkud mylný dojem, že uplatnit nárok na nezaplacené výživné lze kdykoliv.
To, co se nepromlčuje je samotné právo jako takové, a nikoliv konkrétní nárok na zaplacení splátky výživného přiznaného soudem. Vždy si proto hlídejte poměrně krátkou dobu, po jakou mohou být jednotlivé splátky v prodlení a s vymáháním začněte včas.
Každá jednotlivá splátka se promlčuje v obecné tříleté promlčecí době. Takto se nově řídí promlčení výživného od 1.12014 podle nového občanského zákoníku.
V případě, že již bylo pravomocně rozhodnutím výživné za určité, již uplynulé období přiznáno jako dlužné výživné, promlčí se za 10 let od doby, kdy mělo být podle rozhodnutí zaplaceno.
V případě, že bylo pravomocným rozhodnutím přiznáno výživné ve formě měsíčních dávek do budoucna, ale takto stanovené výživné následně není hrazeno, je nutné nejpozději do tří let (od splatnosti jednotlivých splátek) zahájit exekuční řízení a začít s vymáháním.
V případě, že rodič se zavázal k úhradě výživného formou dohody a dávky dle dohody nehradí, je třeba zahájit soudní řízení nejpozději do tří let ode dne, kdy nastala splatnost nejstarší z dlužných dávek.
Po uplynutí promlčecí doby se rovněž sice můžete svého nároku domáhat, ale protistrana může vznést námitku promlčení. A ta bude úspěšná.
Pozor, stále je ještě možné, že některé neuhrazené dávky výživného staršího data, (do 31.12.2013), které ještě nebyly uhrazeny nejsou promlčeny, protože ještě platila promlčecí doba desetiletá.
Maté dotazy? Potřebujete poradit, jak nejlépe postupovat? Kontaktovat nás můžete kdykoliv, a to i s nezávazným dotazem.

Mgr. Alexandra Kábrtová, advokátní koncipientka
Mgr. Jana Sedláčková, advokátka
Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.
26.08.2021