...

Korporace-pozor na  lhůtu 1.4.2021-zápis zmocněnce do OR

Pozor na blížící se konec lhůty pro právnické osoby, které jsou členem voleného orgánu jiné obchodní korporace (§ 46 ZOK)

Dovolujeme si ještě touto samostatnou aktualitou  upozornit na pravidlo, kterým novela ZOK zakotvila povinnost právnické osoby, která je členem orgánu jiné obchodní korporace, zvolit konkrétní fyzickou osobu, která bude zastupovat obchodní korporaci, ve které je tato právnická osoba členem.

Musí být tedy na první pohled zřejmé, jaká fyzická osoba je za kterou právnickou osobu oprávněna jednat.

Při výběru zmocněnce je právnická osoba omezena tím, že zmocněná fyzická osoba musí splňovat požadavky pro výkon funkce stanovené v ZOK pro samotného člena voleného orgánu.

Důležitá je skutečnost, že zvolený zástupce musí být zapsán do obchodního rejstříku, jinak nelze právnickou osobu jako orgán obchodní korporace do obchodního rejstříku zapsat.

Pokud právnická osoba neprovede toto zmocnění a zápis do obchodního rejstříku do 3 měsíců ode dne, kdy jí funkce v orgánu vznikla, její funkce ze zákona zanikne. Jeli tedy v současnosti ve volených orgánech obchodní korporace účastna jiná právnická osoba, má tato právnická osoba povinnost jmenovat a nechat zapsat do obchodního rejstříku svého zástupce do 3 měsíců od účinnosti novely, tj. do 1. 4. 2021.

V neposlední řadě stojí také zmínit, že tento zmocněnec má také povinnost péče řádného hospodáře a pokud vznikne obchodní korporaci, jejímž orgánem je právnická osoba, která jmenovala svého zmocněnce újma, pak zmocněnec a právnická osoba, která je členem voleného orgánu obchodní korporace nahradí újmu zmocněncem způsobenou společně a nerozdílně.

V případě, že byste potřebovali pomoct s provedením a zápisem  zmocnění dle výše uvedeného, neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Alexandra Kábrtová
advokátní koncipientka

Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.

18.3.2021