...

Fyzické osoby – hlídejte si svou datovou schránku, platí fikce doručení

V případě, že se do své datové schránky pravidelně nepřihlašujete, zpozorněte, nově existuje tzv. fikce doručení. Podle ní je dokument považován za doručený do 10 dnů od momentu, kdy se ve vaší schránce objevil.

Od 1.1.2022 je zavedena možnost doručování soukromoprávních dokumentů fyzickým i právnickým osobám, resp. jejich povinné přijímání.
Právnické osoby, podnikající fyzické osoby, ale i nepodnikající fyzické osoby budou nyní automaticky odesílat i přijímat soukromé datové zprávy.
Dosud platilo, že uživatel datové schránky musel aktivně zaškrtnout a zvolit možnost příjmu PDZ – poštovních datových zpráv. To jsou zprávy od soukromých subjektů, kde bylo nutno potvrdit, že jí adresát přijal.
Nyní platí, že každý, kdo má datovou schránku automaticky přijímá tyto i jiné datové zprávy
Navíc, u všech datových zpráv platí fikce doručení. Každý dokument je považován za doručený okamžikem, kdy se do datové schránky někdo přihlásí. A pokud se nepřihlásí, dojde k doručení fikcí. Fikce doručení přitom doposud platila pouze pro datové zprávy doručené od orgánů veřejné moci.
Cílem nové úpravy je sjednocení okamžiku doručení soukromoprávních dokumentů s okamžikem doručení veřejnoprávních dokumentů
Podnikající fyzické osoby a právnické osoby navíc nebudou mít možnost přijímání těchto soukromých datových zpráv vypnout.

A co nás čeká v roce 2023?
S účinností od 1.1.2023 jsou již schváleny (nejen navrženy) tyto novinky:
a) automaticky budou zřízeny datové schránky všem OSVČ – podnikajícím fyzickým osobám
b) budou zřízeny datové schránky všem právnickým osobám – nejen firmám zapsaným v obchodním rejstříku. Zejména tedy všem SVJ, nadacím, spolkům, obecně prospěšným společnostem
c) ministerstvo zřídí datovou schránku i všem fyzickým osobám, i těm, co o tuto službu vůbec nežádali.
Datová schránka bude zřízena všem osobám, které jsou zapsané v základním registru obyvatel a jsou svéprávné, jakmile poprvé kdekoliv daná osoba použije prostředek pro elektronickou identifikaci – to znamená např. svůj občanský průkaz s čipem, bank ID, NIA ID, čipovou kartu pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu apod.
Dobrou zprávou má být, že zřízení datové schránky je zdarma (ne už tak její provoz nebo uchovávání zpráv v datovém trezoru)
Druhou dobrou zprávou je, že zatím bude možné, aby fyzická osoba, které bude datová schránka v roce 2023 takto zřízena požádala o její deaktivaci.

Právní úpravu datových schránek naleznete v zákoně č. 300/2008 Sb. V jeho aktuálním znění.

Mgr. Jana Mlejnková, právník
Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.

12.01.2022