...

Evidence skutečných majitelů: Díl IV. – Veřejnost údajů

Přinášíme další díl o novinkách, které nový zákon č. 91/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon“) přináší pro podnikatele. V tomto díle IV. Vás níže informujeme o veřejnosti údajů zapsaných do evidence skutečných majitelů dle Zákona.

O fyzické osobě, která je skutečným majitelem, budou veřejně dostupné osobní údaje pouze v rozsahu jména, státu bydliště, roku a měsíce narození, státního občanství a údaje o skutečnostech zakládající pozici skutečného majitele.

V evidenci naopak nebudou veřejně přístupné údaje o adrese bydliště, dne narození a rodném číslu.
Širší rozsah osobních (a dalších) údajů bude možné u právnických osob zveřejnit pouze se souhlasem skutečného majitele.

Z evidence bude možné získat částečný elektronický výpis platných údajů o skutečném majiteli zveřejněných v rozsahu výše uvedeném. Rovněž bude možné získat potvrzení, že v evidenci není o skutečném majiteli veden žádný údaj.

Úplný výpis platných údajů o skutečném majiteli, tj. výpis obsahující veškeré údaje zapsané v evidenci, budou moct získat pouze subjekty (zejm. státní orgány) uvedené v § 6 Zákona.

V zájmu širší ochrany zranitelných osob Zákon umožňuje částečně nebo kompletně znepřístupnit údaje o skutečném majiteli, který není plně svéprávný, není-li to v rozporu s veřejným zájmem.
Zákon v zájmu ochrany soukromí stanovuje, že údaje o skutečných majitelích po uplynutí 5 let od zániku právnické osoby nebo svěřenského fondu nebudou z evidence dostupné.
Podstatná je také skutečnost, že pro veřejnost nebude možné vyhledávat pomocí identifikátorů fyzických osob, ale vždy jen mezi osobami právnickými.

V případě, že byste potřebovali pomoct se zápisem skutečného majitele Vaší společnosti nebo svěřenského fondu do evidence skutečných majitelů tak, abyste řádně splnili povinnosti stanovené Zákonem a vyhnuli se tak sankcím, jsme Vám plně k dispozici. Rovněž Vám rádi pomůžeme s určením skutečného majitele Vaší společnosti nebo svěřenského fondu, u kterých není skutečný majitel na první pohled lehko seznatelný.

Mgr. Alexandra Kábrtová, advokátní koncipientka
JUDr. Vladimíra Pajerová, advokátka
Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.
20.5.2021