...

Rodinné právo


Osobní i majetkové vztahy mezi členy rodiny.

Děti:

 • Péče o nezletilé – postupujeme vždy tak, aby bylo dosaženo zájmu dětí a byly omezeny stresové situace
 • Otázky úpravy styku a péče
 • Určení či popření otcovství
 • Výživné, snížení či zvýšení výživného
 • Únosy – máme zkušenosti se zastupováním před Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí a s návratovým řízení

Rozvod:

 • Sporné i nesporné rozvody
 • Zastupování před soudy

Společné jmění manželů, rodinný majetek:

 • Předmanželské smlouvy
 • Režimy odděleného majetku
 • Rozdělení, zúžení a vypořádání SJM
 • Zajištění notáře a notářských zápisů
 • Svěřenské fondy jako nástroj ochrany rodinného majetku

Spolupracujeme s

 • Mediátory
 • Terapeuty
 • Specializovanými pracovišti pro asistovaný styk rodičů s dětmi

Členství :

Mgr. Jana Sedláčková : a) Unie rodinných advokátů naše advokátní kancelář bere za své i poslání Unie tj. neakcelerovat spory rodinného práva do mnohaletých konfliktů, propagovat mimosoudní prostředky řešení a dohodu.

b) Spolek rodinněprávních a opatrovnických soudců

Články :

Promlčení výživného  

Koroporadna – aktivní účast na provozu bezplatné poradny po celou dobu pandemie.

 

Ano, to mě zajímá. Využijte náš Kontaktní formulář.  Formulář

Řešíte jiný právní problém? Projděte si naše další služby.  Naše služby