...

Svěřenské fondy a správa rodinného majetku

Relativně nový nástroj k ochraně a správě majetku

 • Založení svěřenského fondu na míru vašim potřebám
 • Právní poradenství před založením svěřenského fondu
 • Pomoc při sepsání statutu svěřenského fondu
 • Zápisy svěřenského fondu, evidence svěřenských fondů
 • Správcovství založených fondů
 • Servis pro ty, kdo chtějí využít svěřenský fond jako nástroj ochrany rodinného majetku
 • Pořízení pro případ smrti a svěřenský fond, mezigenerační přenosy
 • Soukromé rodinné svěřenské fondy, určení podílů k majetku
 • Předávání rodinného majetku, závěť a její alternativy
 • Rodinné holdingové společnosti a struktury
 • Ochrana rodinných firem při nejasnosti nástupce
 • Naplnění záměru vlastníka se současně citlivým přístupem k rodině
 • Zřízení fondu jako ochrana před věřiteli a vlivy třetích osob
 • Daňové a účetní aspekty svěřenských fondů

Členství :  APRSF

JUDr. Vladimíra Pajerová je uznaným svěřenským správcem, registrovaným v Seznamu svěřenských správců APRSF.

Aktuality, články, školení :

Svěřenské fondy a nová Evidence skutečných majitelů.

 

Ano, to mě zajímá. Využijte náš Kontaktní formulář.  Formulář

Řešíte jiný právní problém? Projděte si naše další služby.  Naše služby