...

Zásady použití cookies a ochrana údajů na webu advokátky.cz

Cookie je krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá ve vašem prohlížeči.
Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva tak pro vás může
být snazší.

Cookies si lze představit jako košíčky s uloženými údaji (např. preference týkající se
jazykové mutace webu) zaparkované ve vašem prohlížeči. Pomáhají s rychlostí načítání
webu a jeho dostupnosti.

Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich
provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže
tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu. Sledují tak průchod webu a konkrétních událostí za
účelem statistik chování návštěvníků webu. Pomáhají sběru anonymních dat a pro analytické
účely.

Jaké cookies používáme a proč?

Nezbytné cookies

Jejich úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný
obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference
nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.
V případě cookies nezbytně nutných pro zajištění provozu webových stránek a internetových
služeb není vyžadován souhlas pro jejich použití.

Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou
omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují,
pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny.
Jiné cookies jsou trvalé. Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho
ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle
těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového
prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické
používání Vašeho počítače a neobsahují viry.

Analytické a marketingové cookies

Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této
kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů
na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a
zlepšovat naše služby.

Analytické cookies nám pomáhají webové stránky pro vás neustále vylepšovat právě díky
sledování statistických údajů. Například jaká byla celková návštěvnost dané stránky, kolik lidí
celkem kliklo na dané tlačítko apod.
Jako analytické nástroje využíváme Google Analytics.

Správa souborů cookies, vaše možnosti

Správu souborů cookies umožňuje každý prohlížeč a spravovat si je můžete sami. K
dispozici je hned několik možností.
Soubory cookies lze blokovat = zakázat, ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně
a některé funkční části, např. formuláře vám pravděpodobně nebudou fungovat tak, jak je
běžně používáte

Soubory cookies můžete spravovat či smazat, ale i v tomto případě platí, že určité části
webových stránek nemusí fungovat správně.
Srozumitelně vám pomůže některý z těchto návodů:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Souhlas také můžete kdykoli odvolat a to tím, že ve svém prohlížeči zakážete ukládání
cookies souborů pro web advokatky.cz

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem
služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; O tom, jak jsou tu sesbírané
cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány zde:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Cookies, náš web a ochrana osobních údajů:

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje,
síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů:

Při poptávce /odeslání kontaktního formuláře jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou
nutné pro úspěšné vyřízení a které nám sdělíte, zpravidla jméno a příjmení, telefon, email.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení poptávky uživatele.

Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou, po jejím uplynutí budou
údaje vymazány. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním
způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k
účelu zpracování.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, mezi ty
hlavní patří zejména:

● Nařízení č. 2016/679/EU, obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR);
● Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
● Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
● Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu (v textu také AML zákon);

Důležité pro vás na závěr: Každý subjekt údajů má ve smyslu čl. 15 GDPR nárok na
přístup ke svým osobním údajům a informacím. Můžete se nás tedy dotázat, jaké osobní
údaje o Vás evidujeme.

Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi
vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: info@advokatky.cz
Prohlášení o cookies a ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 14.06.2021