...

Advokátní úschova a ostatní služby

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

 • Minimalizace rizik finanční transakce
 • Pojištění advokátní kanceláře
 • Advokátní kancelář vystupuje jako nezávislý schovatel
 • Advokátní kancelář zodpovídá při výplatě za splnění podmínek pro výplatu
 • Finanční prostředky jsou na samostatném účtu
 • Prostředky mohou být složeny i v jiné než české měně
 • Hlášení úschovy v elektronickém systému úschov
 • Odměna za úschovu není vázána tarifem jako notářské úschovy
 • Kontrola AML
 • Bezpečná úschova listin

V souvislosti s prováděním advokátních úschov informujeme, že Pověřenou osobou ve smyslu §22a  odpovědnou za zajištění plnění AML povinností vyplývajících z AML zákona, tj. obecně všech AML povinností a rovněž tak tzv. Kontaktní osobou ve smyslu §18 a §22 zákona č. 253/2008, k zajištění tzv. oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona, což je podávání oznámení o podezřelém obchodu, které se zasílá Finančnímu analytickému úřadu, je-li takový obchod detekován k plnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem  je určena JUDR. Vladimíra Pajerová, advokátka, kontaktní údaje jsou email: pajerova@advokatky.cz a tel. : 603222600

 Můžete u nás dále využít:

 • Ověření podpisu advokátem
 • Administrace datových schránek
 • Poskytnutí sídla na Praze 2 fyzickým i právnickým osobám
 • Konverze dokumentů
 • Zajištění apostily nebo superlegalizace dokumentů
 • Lustrace exekucí
 • Dálkový přístup do katastru nemovitostí
 • Pronájem jednacích místností pro vaše obchodní jednání
 • Ready made společnosti – ihned můžete začít podnikat

ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE, PROVĚŘENÉ KONTAKTY:

 • Znalci, odhadci
 • Překladatelé
 • Svěřenští správci
 • Notáři
 • Daňoví poradci, účetní
 • Mediátoři
 • Pracoviště pro asistované styky rodičů s dětmi

 

Ano, to mě zajímá. Využijte náš Kontaktní formulář.  Formulář

Řešíte jiný právní problém? Projděte si naše další služby.  Naše služby